Validebağ Konakları
8 Ay Sonra Teslim
Validebağ Konakları İstanbul Anadolu / Üsküdar Proje Detay
Büyükyalı İstanbul
7 Ay Sonra Teslim
Büyükyalı İstanbul İstanbul Avrupa / Zeytinburnu Proje Detay
AND Pastel
Hemen Teslim
AND Pastel İstanbul Anadolu / Kartal 431.000 TL - 1.300.000 TL Proje Detay
Nef Ortayaka
1 Yıl Sonra Teslim
Nef Ortayaka İstanbul Avrupa / Eyüp Proje Detay

Bakanlık açıkladı: “Hesap işletim ücretine son”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre bankalar artık hesap ücreti alamayacak. Yasal dayanak kaldırıldı!

Ticaret Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada hesap işlem ücretinin yasal dayanağını ortadan kaldırıldığını ve alınan hesap işletim ücretlerine iade talebi oluşturulabileceği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun dördüncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca BDDK tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokulan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hakkında yeni düzenlemelere gidildi. Yapılan değişiklikler kapsamında bankaların hesap işletim ücreti almasının yasal dayanağı kaldırıldı. Bundan sonraki süreçlerde bankalar vatandaşlardan hesap işletim ücreti alamayacak. Alınan hesap işletim ücretleri için vatandaşlar iade talebi oluşturabilecekler.

Ticaret Bakanlığı tarafından hesap işletim ücretlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamasında, "Yönetmeliğin 13’üncü maddesi 1’inci fıkrasında bu ücretin finansal tüketicinin hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında ilgili kuruluşun belirlediği dönemlerde tahakkuk ve tahsil edilebileceği belirtilmiştir." İfadesine yer verildi.

"Hesap İşletim Ücretinin iptali istemiyle Danıştay 15. Dairesinde açılan davada, 06/02/2018 tarihli karar ile hesap sayısına bağlı olmaksızın müşteri bazında hesap işletim ücreti tahakkuk ettirilmesine ilişkin düzenlemenin 6502 sayılı Kanuna aykırılık teşkil etmesi nedeniyle oybirliği ile iptaline karar verilmiştir.

"VATANDAŞLAR BANKANIN ÜCRETİ İADE ETMEMESİ HALİNDE ŞİKAYET EDİLEBİLECEK"

Bu kapsamda, iptal kararları hukuki işlemi geçmişe etkili olarak ortadan kaldırdığından Finansal Tüketicilerden Alınacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile tahsil edilebileceği hüküm altına alınan 'Hesap İşletim Ücreti'nin yasal dayanağı ortadan kalkmış olup, tahsil edilen söz konusu ücretin iadesine ilişkin olarak, tüketicilerimizin öncelikle ücreti tahsil eden bankalardan iade talebinde bulunmaları, ücretin iade edilmemesi durumunda ispatlayıcı bilgi ve belgeler (dekont ve hesap ekstrası örnekleri vb.) ile uyuşmazlık konusunun değeri dikkate alınarak (2018 yılı için 6.860 TL’ye kadar) Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru dilekçesi ile şahsen, avukat marifetiyle veya e-devlet üzerinden https://tuketicisikayeti.gtb.gov.tr adresli internet sitesinden müracaatta bulunmaları mümkün bulunmaktadır.”