Validebağ Konakları
8 Ay Sonra Teslim
Validebağ Konakları İstanbul Anadolu / Üsküdar Proje Detay
Büyükyalı İstanbul
7 Ay Sonra Teslim
Büyükyalı İstanbul İstanbul Avrupa / Zeytinburnu Proje Detay
AND Pastel
Hemen Teslim
AND Pastel İstanbul Anadolu / Kartal 431.000 TL - 1.300.000 TL Proje Detay
Nef Ortayaka
1 Yıl Sonra Teslim
Nef Ortayaka İstanbul Avrupa / Eyüp Proje Detay

Enerji Kimlik Belgesi binaların değerini de belirleyecek

Yapılan değişikliklerle 50 metrekare üzerindeki tüm yapılar için zorunlu hale getirilen Enerji Kimlik Belgesi, gayrimenkullerin kira ve satış fiyatlarını da etkileyecek.

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı Binalarda Enerji Performansı yönetmeliğinde tanımlanmış ve 1 Ocak 2011'tarihi itibarı ile 50 metrekare üzerinde inşaat alanına sahip tüm binalara çıkarılması zorunlu hale getirilmiş olan Enerji Kimlik Belgesi olmayan binalara artık iskan verilmeyecek. Enerji Kimlik Belgesi'nin önemi hakkıda bilgi veren Astra Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.’den İzzet Benveniste, şuları söyledi:

"Enerji Kimlik Belgesi, binaların enerji ihtiyacının ve dolayısı ile enerji tüketim sınıfının belirlendiği ve beyan edildiği belgedir. Binanın enerji pasaportudur. Enerji Kimlik Belgesi ile binanın ısıtma, soğutma, sıcak su, aydınlatma ve havalandırma sistemlerine ait tüketim değerleri ve bunların enerji sınıfı belirlenir ve beyan edilir.

Enerji Kimlik Belgesi’nde binanın yıllık enerji tüketim miktarı, binanın ısı yalıtım özellikleri, ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi ve binada enerjinin tüketildiği diğer alanlar göz önünde bulundurularak hesaplanır. “A, B, C, D, E, F, G” ile belirtilen ölçek dahilinde sınıflandırılır.

C sınıfının altındaki yapılara kullanım izni yok

Enerji Kimlik Belgesi, tıpkı beyaz eşyalardaki gibi verildiği binanın enerji performansını göstermektedir. “A sınıfı” en yüksek, G sınıfı” ise en düşük enerji verimliliği sınıfını temsil etmektedir. Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü (TS 825) standardına göre ısı yalıtımı yapılmış binaların büyük çoğunluğu “C sınıfı” dır. Ülkemizdeki “B sınıfı ve üstü” binalar, ağırlıklı olarak standartta belirtilenden minimum ısı yalıtım kalınlıklardan daha yüksek ısı yalıtım kalınlıklarına sahip binalardır. “G” harfi ise verimsiz binayı sembolize etmektedir.

Yeni binalara Enerji kimlik Belgesi düzenlenebilmesi için bina enerji sınıfının azami “C” olması gerekmektedir. Eğer bina olması gereken yapı ve yalıtım standartlarını karşılamıyorsa binanın enerji sınıfı C’nin altında olacaktır. Böylece Enerji Kimlik Belgesi düzenlenemeyeceği için yapı kullanım izni de alamayacaktır.

A-B-C sınıfı binalara talep artacak

2017 yılından sonra tüm bina alım-satım ve kiralamalarında enerji kimlik belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacaktır. Böylece satın alan veya kiralayan aldığı yapının enerji sınıfının ne olduğunu bilecek ve tercihini buna göre yapabilecektir. Ayrıca enerji sınıfı yüksek olan binaların yalıtımı, cam-pencere sistemleri ve ısıtma-soğutma-havalandırma sistemlerinin kaliteli ve verimli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu nedenle enerji sınıfı yüksek (A-B-C Sınıfı) binalara olan talep gün geçtikçe artacak ve bu da mutlaka yapı fiyatlarına yansıyacaktır.

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre 2011 öncesi yapılmış binaların 2 Mayıs 2017 tarihine kadar, 2011 sonrası yapılan yeni binaların ise iskan alma aşamasında Enerji Kimlik Belgesi sahibi olması zorunludur.”