Validebağ Konakları
8 Ay Sonra Teslim
Validebağ Konakları İstanbul Anadolu / Üsküdar Proje Detay
Büyükyalı İstanbul
7 Ay Sonra Teslim
Büyükyalı İstanbul İstanbul Avrupa / Zeytinburnu Proje Detay
AND Pastel
Hemen Teslim
AND Pastel İstanbul Anadolu / Kartal 431.000 TL - 1.300.000 TL Proje Detay
Nef Ortayaka
1 Yıl Sonra Teslim
Nef Ortayaka İstanbul Avrupa / Eyüp Proje Detay

Her daireye bir otopark zorunluluğu uygulamasında erteleme!

Apartmanlarda her daire için bir adet otopark alanı bulundurulması zorunluluğu 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya girecek.

31 Mayıs Cuma günü Resmi Gazete’de yer verilerek yürürlüğe giren yeni otopark yönetmeliğine göre apartmanlarda her üç daireye bir otopark yeri zorunluluğu her daire için en az 1 adet otopark yeri zorunluluğu şeklinde revize girildi.

Her daireye bir otopark yeri zorunluluğu yeni yönetmeliğin bugün Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdi. Yönetmeliğin 1 Haziran 2018 tarihinde uygulamaya girmesi bekleniyor. Ancak bu kararda ertelemeye gidildi. Uygulama 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle uygulanmaya başlayacak.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren her bir daire için en az bir adet otopark bulundurulması zorunluluğunu kapsayan yeni otopark yönetmeliğinin 1 Haziran 2018 tarihinde uygulamaya girmesi kararlaştırılmıştı. Fakat alınan karar doğrultusunda apartmanlarda her daireye en az 1 adet otopark yeri zorunluluğu 1 Ocak 2019 tarihine ertelendi. Bu tarihten itibaren her apartmanda en az bir adet otopark bulunması zorunlu hale gelmiş olacak.

Otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin tam metni ise aşağıdaki gibidir:

MADDE 1 – 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin 6 ncımaddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanları hariç,” ibaresi “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim tesis alanlarındaki projeler için düzenleme ve onaylar Milli Eğitim Bakanlığına ait olmak üzere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde yer alan “1/6/2018” ibaresi “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.