Validebağ Konakları
8 Ay Sonra Teslim
Validebağ Konakları İstanbul Anadolu / Üsküdar Proje Detay
Büyükyalı İstanbul
7 Ay Sonra Teslim
Büyükyalı İstanbul İstanbul Avrupa / Zeytinburnu Proje Detay
AND Pastel
Hemen Teslim
AND Pastel İstanbul Anadolu / Kartal 431.000 TL - 1.300.000 TL Proje Detay
Nef Ortayaka
1 Yıl Sonra Teslim
Nef Ortayaka İstanbul Avrupa / Eyüp Proje Detay

İmar Barışı’nda ödenen harç bedeli geri alınabilecek

İmar Barışı uygulaması kapsamında müteahhitten kaynaklanan kaçak yapılar için ödenen harç bedelleri müteahhitlerden geri alınabilecek. Detaylar haberimizde…

Türkiye genelinde 16 milyon ihtilaflı yapıyı ilgilendiren İmar Barışı uygulamasında müteahhitten kaynaklanan kaçak yapılar için ödenen harç bedelleri müteahhitlerden geri alınabilecek. Uygulama 31 Aralık’ta sona erecek.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; İmar Barışı kapsamında ödenen tüm bedeller, söz konusu kaçak yapıyı yapan müteahhitten talep edilebilecek. Söz konusu harç bedeli ödemesinin müteahhitten alınabilmesi için, her somut olayın ve sözleşmenin dikkatlice incelenmesi gerekiyor.

ARSA PAYI KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNE DİKKAT

İmar Barışı’nda önemli bir detayın gözden kaçırıldığını ifade eden Avukat M. Berkay Nizamoğlu, iskanı alınmamış bir yapının tamamlanmış sayılamayacağını ve iskansız bir yapı için İmar Barışı kapsamında ödenen tüm bedellerin müteahhitten talep edilebileceğini belirtti.

İmar Barışı uygulaması kapsamında ödenen Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ve ikinci aşama olan kat mülkiyetine geçişte ödenen bedelin tazminat olarak müteahhitten talep edilebilmesi için birtakım hususların birlikte mevcut olması gerektiğini vurgulayan M. Berkay Nizamoğlu, ilk olarak iskan ruhsatının alınması ve kat mülkiyetine geçiş süreci sorumluluğunun sözleşmede açıkça müteahhite bırakılmış olması gerektiğini belirtti. Nizamoğlu, bunun yanı sıra iki taraf arasında yapılan sözleşmenin zamanaşımına uğramamış olması ve son olarak yükleniciye ayıp ihbarında bulunulmuş olması gerektiğini söyledi. Nizamoğlu, bu hususların hepsinin gerçekleşmiş olması durumunda ödenen tüm bedellerin müteahhitten talep edilebileceğini ifade etti.

Müteahhitle arsa sahibi arasındaki sözleşmenin zamanaşımına uğramış olsa dahi, haksız fiil hükümleri çerçevesinde Yargıtay’ın 17 Ağustos 1999 depremi ile ilgili verdiği kararlara paralel şekilde hukuki yorum yapılması gerektiğini ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin kusuru olan müteahhitten tazmin edilmesi gerektiğini dikkat çeken M. Berkay Nizamoğlu, çünkü arsa sahibinin İmar Barışı’na başvururken mal varlığında oluşan azalma yani zarar olgusu, müteahhitin imar mevzuatına aykırı inşaatı teslim ettiği tarihte değil, hukuk dışı durumları gidermek için özel olarak getirilen imar barışı düzenlemesi kapsamında, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödenmek zorunda kalınmasıyla meydana geldiğini belitti. Eğer İmar Barışı düzenlemesi getirilmemiş olsaydı, kusurlu yüklenicilerin yıllar önce yaptıkları imar mevzuatına aykırı inşaatlardan dolayı bu şekilde bir zarar doğmamış olacağını vurgulayan Nizamoğlu,; “Doğal olarak Yapı Kayıt Belgesi gibi bir ödemenin müteahhitten tazmini söz konusu olmayacaktı” dedi. Bu sebepten dolayı 1999 depremine ilişkin kararlarda, inşaatların teslim tarihinden değil, depremin gerçekleştiği tarihten itibaren başlayan zamanaşımı süresi, İmar Barışı kapsamında da yine inşaatların teslim edildiği tarihten değil, arsa sahibi tarafından Yapı Kayıt Belgesi bedelinin ödendiği tarihten itibaren başlaması gerektiğinin altını çizen Nizamoğlu; “Fakat bu noktada vurgulanması gereken önemli bir husus var. Söz konusu müteahhitten tazminat olarak yalnızca Yapı Kayıt Belgesi bedeli talep edilebilir. Kat mülkiyetine geçişte ödenen bedel ise talep edilemez. Çünkü her ne kadar kat mülkiyetine geçmek hukuken avantajlı olsa da 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda 2009’da yapılan değişiklik sonucunda kat mülkiyetine geçiş zorunlu tutulmaktan çıkarıldı. Bundan dolayı zararın giderilmesinde zorunlu olmayan bir harcamanın, zarar kapsamına sokularak müteahhitten tazminat olarak talep edilmesi de hukuki olmayacaktır” şeklinde konuştu.

HAKKINIZ ZAMAN AŞIMINA UĞRAMAMIŞ OLABİLİR

Arsa payı kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhitin iskan ruhsatını alarak inşaatı teslim etmeyi yüklenmesi durumunda ve bu hususun sözleşmede işin teslim şartı olarak özellikle belirtilmesi halinde iskan alınmadığı için hukuken bir teslim gerçekleşmediğinden tazminat talebinin de zaman aşımına uğramamış olacağını vurgulayan Nizamoğlu; “Bu gibi durumlarda, iskansız yapılar için imar barışı sürecinde ödenen tüm bedellerin, yani hem yapı kayıt belgesi bedelinin hem de ikinci aşama olan kat mülkiyetine geçiş için ödenen bedelin, zaman aşımı süresi henüz işlemeye başlamadığı için müteahhitten talep edilebilmesi hukuken mümkündür” diye konuştu.

İMAR PARA CEZASININ MUHATABI MÜTEAHHİT

İmar mevzuatına aykırı bir yapıyı sonradan satın almış iseniz bu durumda tarafınıza kesilmiş olan imar para cezasının muhatabının müteahhit olduğunu belirten Nizamoğlu; “İmar Barışı’na başvurmadan önce ödenilen imar para cezası olması durumunda, İmar Barışı kapsamında yapılan tüm harcamalara ek olarak imar para cezasını da kusurlu müteahhitten talep edebilirsiniz. Bunun yanı sıra örneğin kiracınız, kira sözleşmenizde kendisine açıkça izin vermemiş olmanıza rağmen ruhsata ve projeye aykırı tadilatlar yapmış ise, bu gibi durumlarda da ödemek zorunda kaldığınız imar para cezasını, ‘cezaların şahsiliği ilkesi’ kapsamında kiracınızdan talep edebilirsiniz” dedi.