Validebağ Konakları
8 Ay Sonra Teslim
Validebağ Konakları İstanbul Anadolu / Üsküdar Proje Detay
Büyükyalı İstanbul
7 Ay Sonra Teslim
Büyükyalı İstanbul İstanbul Avrupa / Zeytinburnu Proje Detay
AND Pastel
Hemen Teslim
AND Pastel İstanbul Anadolu / Kartal 431.000 TL - 1.300.000 TL Proje Detay
Nef Ortayaka
1 Yıl Sonra Teslim
Nef Ortayaka İstanbul Avrupa / Eyüp Proje Detay

Konut otoparklarında 'ısı yalıtımı' zorunlu olacak!

Yeni kanunla birlikte konut ve iş yerleri otoparklarında birçok önemli değişikliğe gidilecek, yeni kurallara imza atılacak. Bunlardan biri de 'ısı yalıtımı' zorunluluğu!

Bakanlıkca hazırlanan ve 22 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gireceği tarih açıklanan 'Yeni Otopark Yönetmeliği' 1 Haziran 2018 tarihi itibariyle yurt genelinde geçerlilik kazanacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte iş yeri ve konut otoparklarında birçok önemli değişikliğe gidilecek. Bundan sonra iş yeri ve konut otoparklarında 'ısı yalıtımı' zorunlu hale geldi!

Yeni yönetmelik ile bodrum kat tavanlarına ısı yalıtımı yapılması zorunlu oluyor. Yeni yönetmelik kapsamında yer alan ısı yalıtımı zorunluluğu uygulamasının yaygınlaşmaya başlaması ile binalarda yetersiz yalıtılmış ya da hiç yalıtılmamış otopark ve bodrum kat tavanlarından kaynaklanan ısı kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Şehirlerde otopark kapasitesinin artırılmasını ve yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı trafiği önlenmesini hedefleyen Bakanlık, binalarda her daire için en az 1 araçlık otopark inşasını zorunlu hale getirecek. Otopark ve bodrum katların üstünde bulunan daire ve iş yerlerinin döşemelerinden kaybolan ısı enerjisini önlemek ve verimli ısınmayı sağlamak üzere, otopark tavanlarının ısı yalıtımı önem kazanacak.

Otoparklardaki enerji kayıplarına ‘Multipor’ çözümü getiriliyor

Sektöründe ilklerin öncüsü Türk Ytong, enerji verimliliği ve yangın güvenliği konularında beklentileri karşılayan “Multipor Isı Yalıtım Levhası” ile bodrum kat otoparklarının tavan yalıtımlarında fark yaratıyor. Avrupa’nın da tercih ettiği ısı yalıtım çözümü olan, mineral esaslı ve yüzde 100 yangına dayanıklı Multipor ile binaların bodrum kat otopark tavanlarından yaşanacak ısı kayıplarının önüne güvenle geçiliyor.

Yangına dayanıklı ısı yalıtıımlı ürünlerin yeni yöentmelikle birlikte daha da önemli hale geldiğinin altını çizen Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel yeni yönetmeliğe ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Binaların altına inşa edilen otoparklarda en önemli konu, bodrum katının üstündeki konut ya da iş yerlerinin yaşam kalitesini azaltmamak hatta arttırmak. Çünkü bodrum katlarında ciddi bir ısı yalıtım sorunu mevcut. Bu katlarda kullanılan malzemelere de en az binanın kendisi kadar özen gösterilmesi gerekiyor. Bodrum katlarındaki ısı yalıtımı, aslında binanın tümündeki enerjinin dolaşımı ve korunması açısından hayati öneme sahip.

Isı yalıtım uygulamalarında yüzde 100 yangın güvenliği

Multipor Isı Yalıtım Levhası, otopark ve bodrum katlarında yaşanan bu önemli soruna güvenli, sağlıklı ve ekonomik çözüm sunuyor.’ dedi. Erel ayrıca, ‘başta kamuya açık binalar olmak üzere bodrum katı otopark olarak değerlendirilecek tüm yapılarda ve yangından kaçışın zor olduğu yerlerde yangın dayanımı yüksek olan malzemeler tercih edilmeli. Multipor, A1 sınıfı hiç yanmaz bir ürün olarak, ısı yalıtımı uygulamalarında yüzde 100 yangın güvenliği sağlıyor. Bakanlığımızın yürürlüğe sokacağı bodrum kat otopark yönetmeliğinin, kentlerde önemli bir sorun haline gelen otopark sorununa katkı sağlayacağını düşünüyoruz.'