Validebağ Konakları
8 Ay Sonra Teslim
Validebağ Konakları İstanbul Anadolu / Üsküdar Proje Detay
Büyükyalı İstanbul
7 Ay Sonra Teslim
Büyükyalı İstanbul İstanbul Avrupa / Zeytinburnu Proje Detay
AND Pastel
Hemen Teslim
AND Pastel İstanbul Anadolu / Kartal 431.000 TL - 1.300.000 TL Proje Detay
Nef Ortayaka
1 Yıl Sonra Teslim
Nef Ortayaka İstanbul Avrupa / Eyüp Proje Detay

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi. Bazı önemli esasların yer aldığı yönetmelik bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Detaylar haberimizde...

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nde düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmen yürürlüğe girdi.

Yönetmelik'te millet bahçeleri, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin eki “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar’ ile ilgili bazı değişiklikler yer aldı. İşte yönetmelik esasları şu şekilde...

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (vvvv) bendine aşağıdaki altbent eklenmiştir;

“4) Millet bahçeleri: Halkı doğa ile buluşturan, rekreaktif gereksinimleri karşılayan, afet anında kentin toplanma alanları olarak da kullanılabilecek, yer seçimi, alan büyüklüğü, fonksiyonları ve tasarımı gibi hususların Bakanlıkça hazırlanarak yürürlüğe konulacak Millet Bahçeleri Rehberinde belirlendiği büyük yeşil alanları,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27’nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

“ç) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliği, 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliği, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde binada zorunlu olarak bulunması gereken birimler,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 56’ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasında yer alan “Belediye sınırları, belediye mücavir alan sınırları ve köy yerleşik alan sınırları dışında kalan” ibaresi “İskân dışı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 57’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(28) Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki “Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar”ın 1.3’üncü maddesinde tanımlanan nitelikteki binaların deprem etkilerine karşı tasarımının, Bakanlıktan bu amaçla belge almış inşaat mühendislerinin gözetim ve kontrolünde yapılmış olması zorunludur.”