Validebağ Konakları
8 Ay Sonra Teslim
Validebağ Konakları İstanbul Anadolu / Üsküdar Proje Detay
Büyükyalı İstanbul
7 Ay Sonra Teslim
Büyükyalı İstanbul İstanbul Avrupa / Zeytinburnu Proje Detay
AND Pastel
Hemen Teslim
AND Pastel İstanbul Anadolu / Kartal 431.000 TL - 1.300.000 TL Proje Detay
Nef Ortayaka
1 Yıl Sonra Teslim
Nef Ortayaka İstanbul Avrupa / Eyüp Proje Detay

Tarihi Yarımada’da büyük dönüşüm bugün başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarihi Yarımada’da yapacağı kentsel dönüşüm çalışmaları için startı veriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Tarihi Yarımada’da hazırlandığı kentsel dönüşümün ilk adımını bugün (22 Mayıs 2018) attı. Böylelikle tarihi bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmalarının startı da verilmiş oldu.

Tarihi Yarımada’da tarihi ve kültürel miras alanlarında kentsel dönüşüm planlama yaklaşımı üretilmesine ilişkin analitik etütlerin yapılmasını kapsayan hizmet alımları için ihale bugün gerçekleştirilecek. İhalenin sonuçlanmasının ardından Tarihi Yarımada’daki kentsel dönüşüm çalışmaları fiili olarak da başlamış olacak.

İBB bugün Tarihi Yarımada’daki kentsel dönüşüm için ilk adımı atarak dönüşümün startını resmen veriyor. Büyük bölümü İstanbul Avrupa Yakasının merkez ilçesi Fatih’te yer alan Tarihi Yarımada’da kentin en önemli tarihi ve kültürel mirasları yer alıyor. Turizm açısından çok önemli bir konuma sahip olan bölge diğer adıyla Suriçi olarak da biliniyor. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrili olan Tarihi Yarımada bölgesi Ayasofya, Sultanahmet Cami gibi dünyanın dört bir yanından turist akınına uğrayan bölgeleri de kapsıyor.

Çalışmaların başladıktan 470 gün sonra tamamlanması bekleniyor

Geçmişi ve değeri çok eskiye dayanan 8 bin yıllık tarihi bölgedeki kentsel dönüşüm çalışmaları 3 bölümde yapılacak. Ayrıca kentsel dönüşüm çalışmalarının start verdiği ilk günden 470 gün sonra tamamlanması hedefleniyor.

Kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasının ilk aşamasında ön araştırma yapılacak, ikinci aşamasında mekanlarla ilgili olan ve stratejik kararlar verilecek ve sit ve koruma alanları, siluet, mülkiyet analizi gibi çalışmalar yapılarak kentsel dönüşümün işleyişine ilişkin bir dönüşüm rehberi oluşturulacak. Son aşamada ise sonuç odaklı çalışmalar yer alacak.

HTEmlak'ta yer alan haberden edinilen bilgiler doğrultusunda; 22 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan ihale şartnamesinde yer verilen bilgilere göre, yapılacak etüt çalışması kapsamında öncelikle mevcut ve önerilen siluet kararlarını irdeleyerek Tarihi Yarımada'nın bütünü için 1/5000 ölçekli planlara referans olmak üzere “Tarihi Yarımada Kentsel Dönüşüm Planlama Yaklaşımı” belirlenecek. Sonrasında belirlenecek farklı kentsel karakterde 5 adet, 1/1000 ölçekli planlara referans olmak üzere kentsel dönüşüm şemaları, tasarımları ve uygulama yol haritaları geliştirilecek.

UNESCO'nun Dünya Mirası olarak ilan ettiği alanlarda kentsel dönüşüme dahil edildi

Hazırlanan kentsel dönüşüm raporunda, 22 adet “Kentsel Dönüşüm Fırsat Alanı”ndan biri olan, tarihi ve kültürel miras alanı olma özelliğine sahip Tarihi Yarımada için kentsel dönüşüme yönelik üst ölçekli planlama yaklaşımlarının, uygulamaya geçişi kolaylaştıracak alt ölçekli planlama çalışmalarına aktarılması imkânı verecek ara ölçekte, siluet kararlarının uygulamada yarattığı sorunlar açısından yeniden irdeleneceği bir etüt çalışması için bu ihalenin düzenlendiği vurgulandı. Bu iş kapsamında mevcut siluet kararları ile birlikte mekânsal dönüşümü mümkün kılacak imar haklarının yeniden irdeleneceği, kentsel dönüşüme yönelik bütüncül bir yaklaşım geliştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Raporda “UNESCO'nun dünya mirası olarak ilan ettiği bölgeler dahil stratejik tarihi varlıkların üstün evrensel değerleri üzerindeki etkilerini gözeten kentsel dönüşüm projeleri ile ilçenin siluetinin nasıl güçlendirilip korunabileceği ele alınırken aynı zamanda alan içindeki hassas kentsel dönüşüm sürecine rehberlik edecek plan yaklaşımı şemaları elde edilmesi hedeflenmektedir” belirtildi.

8 bin yıllık tarihi bölgede kentsel dönüşüm bugün başlıyor

Tarihi Yarımada bölgesi hem İstanbul hem de Türkiye için çok stratejik bir değere sahip. Çok büyük bir kısmı İstanbul’un merkez ilçelerinden Fatih’te yer alan bölge, Eminönü, Beyazıt gibi tarihi yerleşim yerlerini ve bölgede bulunan birçok turistik bölgeyi de içine alıyor.

Tarihi Yarımada diğer adıyla Suriçi bölgesi, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi ile çevrili olan İstanbul’un ilk kurulduğu ve geliştirildiği bölge olarak bilinmektedir.

Yurdun tarihi ve kültürel miraslarına ev sahipliği yapan Tarihi Yarımada’daki kentsel dönüşüm çalışmaları için bugün ilk adım ihale ile atılıyor.