Validebağ Konakları
8 Ay Sonra Teslim
Validebağ Konakları İstanbul Anadolu / Üsküdar Proje Detay
Büyükyalı İstanbul
7 Ay Sonra Teslim
Büyükyalı İstanbul İstanbul Avrupa / Zeytinburnu Proje Detay
AND Pastel
Hemen Teslim
AND Pastel İstanbul Anadolu / Kartal 431.000 TL - 1.300.000 TL Proje Detay
Nef Ortayaka
1 Yıl Sonra Teslim
Nef Ortayaka İstanbul Avrupa / Eyüp Proje Detay

Yapı ruhsatı için tasarım gözetimi şartı getirildi

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile birlikte yapı ruhsatı için tasarım gözetimi şartı getirildi. Tüm detaylar haberimizde…

Bina deprem tasarım gözetim ve kontrol hizmetleri esasları belirlendi ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yapı ruhsatı için tasarım gözetimi şartı getirildi. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kapsamında, özel uzmanlık gerektiren konularda tasarımın gözetimi ve kontrolü hizmetini yerine getireceklerin kriterleri de belirlendi. Yayımlanan tebliğe göre, tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti; Bakanlıktan aldığı tasarım gözetmenliği belgesi ile çalışan ve münhasıran akademik eğitim, proje tasarımı veya proje danışmanlığı işi ile uğraşan inşaat mühendisleri tarafından gerçekleştirilmesi gerekecek.

YAPI RUHSATI İÇİN ŞART

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre; tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alan yapı sahibi ilgili gözetmen raporlarının ve tutanakların bir nüshasını yapı ruhsatı başvurusunda statik projelerle birlikte idareye vermesi gerekecek. Statik proje müellifleri, tasarımını üstlendikleri projelerde esaslar kapsamında tasarım gözetimi ve kontrolü hizmeti alınmadan proje işini devam ettiremeyecek.

Yapı ruhsatı başvurusu sırasında veya herhangi bir şekilde aksine davrandığı tespit edilenler, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere İdaresince İnşaat Mühendisleri Odası’na bildirilecek.

SORUMLU OLACAK

Tasarım gözetmenleri, ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı, yürüttüğü hizmet dâhilinde kusuru oranında sorumlu sayılacak. Fakat tasarım gözetmeni, yazılı ihtarına rağmen yapı sahibi ve/veya proje müellifi tarafından uyulmayan konulardan dolayı sorumlu tutulmayacak.